อุปกรณ์ช่วยทุ่นแรง

MPW

OMASTAR TORQUE MULTIPLIER ขนาด 1 นิ้ว - 2-1/2นิ้ว กำลังอัด 1000 ถึง 20000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHDL-1

OMASTAR รุ่น HHDL-1 ด้ามลากเต่า ขนาด 1 เมตร (เฉพาะด้าม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BR-5

OMASTAR BR - 5 ชะแลงงัดเครื่องจักร รับน้ำหนัก 5 ตัน (WRECKING BAR)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BR-3

OMASTAR BR - 3 ชะแลงงัดเครื่องจักร รับน้ำหนัก 3 ตัน (WRECKING BAR)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HSS - 5.4

OMASTAR HSS - 5.4 รอกสลิงมือโยก,รอกตะพาบ (WIRE ROPE PULLING HOIST)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HSS - 3.2

OMASTAR HSS - 3.2 รอกสลิงมือโยก,รอกตะพาบ (WIRE ROPE PULLING HOIST)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HSS - 1.6

OMASTAR HSS - 1.6 รอกสลิงมือโยก,รอกตะพาบ (WIRE ROPE PULLING HOIST)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQD-50

OMASTAR HHQD-50 แม่แรงยกข้าง ไฮดรอลิค กำลังอัด 50 ตัน (HYDRAULIC TOE JACK)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQD-30

OMASTAR HHQD-30 แม่แรงยกข้าง ไฮดรอลิค กำลังอัด 30 ตัน (HYDRAULIC TOE JACK)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQD-20

OMASTAR HHQD-20 แม่แรงยกข้าง ไฮดรอลิค กำลังอัด 20 ตัน (HYDRAULIC TOE JACK)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQD-10

OMASTAR HHQD-10 แม่แรงยกข้าง ไฮดรอลิค กำลังอัด 10 ตัน (HYDRAULIC TOE JACK)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQD-5

OMASTAR HHQD-5 แม่แรงยกข้าง ไฮดรอลิค กำลังอัด 5 ตัน (HYDRAULIC TOE JACK)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQD-8F

OMASTAR HHQD-8F แม่แรงยกข้าง ไฮดรอลิค กำลังอัด 8 ตัน ระยะยืด 90มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHKX-4L

OMASTAR HHKX-4L กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 4 ตัน 300 - 400sqmm (อลูมิเนียม) (Wire Puller Grips)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHKX-3L

OMASTAR HHKX-3L กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 3 ตัน 150 - 240sqmm (อลูมิเนียม) (Wire Puller Grips)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHKX-2L

OMASTAR HHKX-2L กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 2 ตัน 95 - 120sqmm (อลูมิเนียม) (Wire Puller Grips)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHKX-1L

OMASTAR HHKX-1L กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 1 ตัน 25 - 70sqmm (อลูมิเนียม) (Wire Puller Grips)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHKX-3

OMASTAR HHKX-3 กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 3 ตัน 16 - 32mm (Wire Puller Grips)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHKX-2

OMASTAR HHKX-2 กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 2 ตัน 4 - 22mm (Wire Puller Grips)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHKX-1

OMASTAR HHKX-1 กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง 1 ตัน 2.5 - 16mm. (Wire Puller Grips)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHJX-20

OMASTAR HHJX-20 รอกมือโยกลากของ 2 ตัน Diameter 7.0 mm. and length of wire rope 1300 mm (Wire rope pulling hoist)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHP-2

OMASTAR HHP-2 รอกมือโยกลากของ 2 ตัน Diameter 6.0 mm and length of wire rope 2200 mm (Wire rope pulling hoist)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HPT-5

OMASTAR HPT-5 รถลากพาเลท กำลังอัด 5 ตัน (HAND PALLET TRUCK)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HPT-3

OMASTAR HPT-3 รถลากพาเลท กำลังอัด 3 ตัน (HAND PALLET TRUCK)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PML-5000

OMASTAR PML-5000 แม่เหล็กยกงาน,ยกเหล็ก แรงยก 5000กก. (MAGNETIC LIFTER)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PML-3000

OMASTAR PML-3000 แม่เหล็กยกงาน,ยกเหล็ก แรงยก 3000กก. (MAGNETIC LIFTER)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PML-2000

OMASTAR PML-2000 แม่เหล็กยกงาน,ยกเหล็ก แรงยก 2000กก. (MAGNETIC LIFTER)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PML-1000

OMASTAR PML-1000 แม่เหล็กยกงาน,ยกเหล็ก แรงยก 1000กก. (MAGNETIC LIFTER)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PML-600

OMASTAR PML-600 แม่เหล็กยกงาน,ยกเหล็ก แรงยก 600กก. (MAGNETIC LIFTER)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PML-400

OMASTAR PML-400 แม่เหล็กยกงาน,ยกเหล็ก แรงยก 400กก. (MAGNETIC LIFTER)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PML-100

OMASTAR PML-100 แม่เหล็กยกงาน,ยกเหล็ก แรงยก 100กก. (MAGNETIC LIFTER)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-18

OMASTAR CARGO TROLLEY HHCT-18 เต่าลากเครื่องจักร รุ่นล้อ PU รับน้ำหนัก 18 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-15

OMASTAR CARGO TROLLEY HHCT-15 เต่าลากเครื่องจักร รุ่นล้อ PU รับน้ำหนัก 15 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-12

OMASTAR CARGO TROLLEY HHCT-12 เต่าลากเครื่องจักร รุ่นล้อ PU รับน้ำหนัก 12 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-8

OMASTAR CARGO TROLLEY HHCT-8 เต่าลากเครื่องจักรล้อ PU รับน้ำหนักได้ 8 ตัน มี 6 ล้อ จานหมุนแบบ 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-6

OMASTAR CARGO TROLLEY HHCT-6 เต่าลากเครื่องจักร รุ่นล้อ PU รับน้ำหนัก 6 ตัน มี 4 ล้อ จานหมุนแบบ 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-3

OMASTAR CARGO TROLLEY HHCT-3 เต่าลากเครื่องจักร รุ่นล้อ PU รับน้ำหนัก 3 ตัน มี 4 ล้อ จานหมุน 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-10-S-WD

OMASTAR CARGO TROLLEY 360 DEGREE ROTATION HHCT-10-S-WD เต่าลากเครื่องจักร รุ่นเลี้ยว 360 องศา รับน้ำหนัก 10 ตัน 5ล้อ จานหมุน 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-8-WD

OMASTAR CARGO TROLLEY 360 DEGREE ROTATION HHCT-8-WD เต่าลากเครื่องจักร รุ่นเลี้ยว 360 องศา รับน้ำหนัก 8 ตัน มี 5 ล้อ จานหมุน 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-5-S-WD

OMASTAR CARGO TROLLEY 360 DEGREE ROTATION HHCT-5-S-WD เต่าลากเครื่องจักร รุ่นเลี้ยว 360 องศา รับน้ำหนัก 5 ตัน มี 5 ล้อ(เหล็ก) จานหมุนแบบ 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-5-WD

OMASTAR CARGO TROLLEY 360 DEGREE ROTATION HHCT-5-WD เต่าลากเครื่องจักร รุ่นเลี้ยว 360 องศา รับน้ำหนัก 5 ตัน 5 ล้อ(PU) จานหมุนแบบ 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-3-S-WD

OMASTAR CARGO TROLLEY 360 DEGREE ROTATION HHCT-3-S-WD เต่าลากเครื่องจักร รุ่นเลี้ยว 360 องศา รับน้ำหนัก 3 ตัน 3 ล้อ(เหล็ก) จานหมุน 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHCT-3-WD

OMASTAR CARGO TROLLEY 360 DEGREE ROTATION HHCT-3-WD เต่าลากเครื่องจักร รุ่นเลี้ยว 360 องศา รับน้ำหนัก 3 ตัน 3 ล้อ(PU) จานหมุน 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้