Hand Tool Accessory

6874

KINGTONY 6874 ข้อลดลมรุ่นผอม สำหรับแปลง จาก 3/4" ไปเป็น 1/2" วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมโมลิบดีนัม แรงบิดสูงสุด 512 นิวตันเมตร มาตราฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4116FR01

KINGTONY 4116FR01 ชุดตอกแรงบิด 3/4 นิ้ว คลายสกรูที่เป็นสนิมหรือแข็งออกโดยไม่ทำให้สกรูเสียหาย แรงบิดสูงสุด 512 Nm สำหรับ อแดปเตอร์ 3/4”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4148

KINGTONY Bit holder (4148) หัวไขควงตอก 1/2” drive bit holders สำหรับดอกไขควงขนาด 5/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4311-16F

KINGTONY 4311-16F ด้ามควง 1/2" ความยาว 16-1/4 นิ้ว วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4121-11G

KINGTONY 4121-11G ด้ามต่อบล็อก 1/2" ความยาว 11-1/2 นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6581-18

KINGTONY ด้ามบล็อกตัวแอล 3/4" ความยาว 18 นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4583-12

KINGTONY ด้ามบล็อกตัวแอล 1/2" ความยาว 12-1/2 นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6818

KINGTONY ข้อเพิ่มสีขาว 3/4” F Convert to 1” M drive เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4816

KINGTONY ข้อเพิ่มสีขาว 1/2” F Convert to 3/4” M drive เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3814

KINGTONY ข้อเพิ่มสีขาว 3/8” F Convert to 1/2” M drive เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2813

KINGTONY ข้อเพิ่มสีขาว 1/4” F Convert to 3/8” M drive เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8816

KINGTONY ข้อลดสีขาว 1” F Convert to 3/4” M drive เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6814

KINGTONY ข้อลดสีขาว 3/4” F Convert to 1/2” M drive เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4813

KINGTONY ข้อลดสีขาว 1/2” F Convert to 3/8" M drive เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3812

KINGTONY ข้อลดสีขาว 3/8” F Convert to 1/4" M drive เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6791

KINGTONY ข้ออ่อนบล็อก 3/4" ความยาว 4-1/4นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4791

KINGTONY ข้ออ่อนบล็อก 1/2" ความยาว 3นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3792

KINGTONY ข้ออ่อนบล็อก 3/8" ความยาว 2นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2792

KINGTONY ข้ออ่อนบล็อก 1/4" ความยาว 1-1/2นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3311

KINGTONY ข้อต่อบล็อกสปริง อ่อนตัว 3/8" ความยาว 6 และ 12นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2311

KINGTONY ข้อต่อบล็อกสปริง อ่อนตัว 1/4" ความยาว 6 และ 12นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4293

KINGTONY ข้อต่อบล็อกขาว 2 ระบบ 1/2" ความยาว 2, 5, 10 นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4223

KINGTONY ข้อต่ออ่อน 1/2” ความยาว 2, 5, 10 นิ้ว วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดเงา ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3223

KINGTONY ข้อต่ออ่อน 3/8” ความยาว 3, 6, 10 นิ้ว วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดเงา ชุบโครเมียม & ฟอสเฟตดำ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8251

KINGTONY ข้อต่อบล็อกขาว 1" ความยาว 8,16 นิ้ว วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6251

KINGTONY ข้อต่อบล็อกขาว 3/4" ความยาว 4, 8, 16 นิ้ว วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

42514221

KINGTONY ข้อต่อบล็อกขาว 1/2" ความยาว 3 ถึง 36นิ้ว วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3221

KINGTONY ข้อต่อบล็อกขาว 3/8" ความยาว 3 ถึง 24นิ้ว วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2221

KINGTONY ข้อต่อบล็อกขาว 1/4" ความยาว 2 ถึง 12นิ้ว วัสดุเหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8572-25

KINGTONY 8572-25 ด้ามเลื่อน 1” ความยาว 25" เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดเงา, ชุบโครเมี่ยม & ฟอสเฟตสีดำ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6572-20

KINGTONY 6572-20 ด้ามเลื่อน 3/4” ความยาว 20" เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดเงา, ชุบโครเมี่ยม & ฟอสเฟตสีดำ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4572

KINGTONY ด้ามเลื่อน 1/2” ความยาว 10นิ้ว และ 12นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดเงา, ชุบโครเมี่ยม & ฟอสเฟตสีดำ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3571-08

KINGTONY 3571-08 ด้ามเลื่อน 3/8” ความยาว 8" เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดเงา, ชุบโครเมี่ยม & ฟอสเฟตสีดำ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2571-45

KINGTONY 2571-45 ด้ามเลื่อน 1/4” ความยาว 4.5" เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดเงา, ชุบโครเมี่ยม & ฟอสเฟตสีดำ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6452-18F

KINGTONY 6452-18F ด้ามบล็อก 3/4" ยาว 18นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4452F

KINGTONY ด้ามบล็อก 1/2" ความยาว 15นิ้ว และ 18นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3452F

KINGTONY ด้ามบล็อก 3/8" ความยาว 8นิ้ว และ 10นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2452-05F

KINGTONY ด้ามบล็อก 1/4" ยาว 5นิ้ว เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4462F

KINGTONY ด้ามบล็อกรุ่นงานหนัก 1/2” ความยาว 18นิ้ว และ 24นิ้ว ผลิตจากวัสดุคุณภาพ เหล็กโลหะผสมโครเมียมวานาเดียม ขัดมัน, ชุบโครเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้