Impact Accessory

6868PPB

KINGTONY 6868PPB ข้อเพิ่มลม (ลูกปืนล็อค) 3/4”F Convert to 1”M ผลิตตามมารตฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4866PPB

KINGTONY 4866PPB ข้อเพิ่มลม (ลูกปืนล็อค) 1/2”F Convert to 3/4”M ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8866PPB

KINGTONY 8866PPB ข้อลดลม (ลูกปืนล็อค) 1”F Convert to 3/4”M Max. torque: 1412 Nm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6864PPB

KINGTONY 6864PPB ข้อลดลม (ลูกปืนล็อค) 3/4”F Convert to 1/2”M Max. torque: 512 Nm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4863PPB

KINGTONY 4863PPB ข้อลดลม (ลูกปืนล็อค) 1/2”F Convert to 3/8”M Max. torque 202 Nm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6798P

KINGTONY 6798P ข้ออ่อนลม (ลูกปืนล็อค) 3/4" ความยาว 108mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6797P

KINGTONY 6797P ข้ออ่อนลม (ลูกปืนล็อค) 3/4" ความยาว 114mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4798P

KINGTONY 4798P ข้ออ่อนลม (ลูกปืนล็อค) 1/2" ความยาว 75mm. ผลิตตามมาตรฐาน 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4797P

KINGTONY 4797P ข้ออ่อนลม ( ลูกปืนล็อค ) 1/2" ความยาว 67mm. ผลิตตามมาตรฐาน 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6260P

KINGTONY ข้อต่อบล็อกลม ( ลูกปืนล็อค ) 3/4" ความยาว 4,7,10,13นิ้ว ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4260P

KINGTONY ข้อต่อบล็อกลม ( ลูกปืนล็อค ) 1/2" ความยาว 3,5,10นิ้ว ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4147

KINGTONY หัวต่อดอกไขควงลม 1/2” x 1/4” และ 1/2” x 5/16” ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7427

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6868PB

KINGTONY 6868PB ข้อเพิ่มลม 3/4”F Convert to 1”M ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4866PB

KINGTONY 4866PB ข้อเพิ่มลม 1/2”F Convert to 3/4”M ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3864PB

KINGTONY 3864PB ข้อเพิ่มลม 3/8”F Convert to 1/2”M ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8866PB

KINGTONY 8866PB ข้อลดลม 1”F Convert to 3/4”M Max. torque: 1412 Nm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6864PB

KINGTONY 6864PB ข้อลดลม 3/4”F Convert to 1/2”M Max. torque: 512 Nm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4863PB

KINGTONY 4863PB ข้อลดลม 1/2”F Convert to 3/8”M Max. torque 202 Nm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8797

KINGTONY 8797 ข้ออ่อนลม 1" ความยาว 128mm. ผลิตตามมาตรฐาน 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6797

KINGTONY 6797 ข้ออ่อนลม 3/4" ความยาว 114mm. ผลิตตามมาตรฐาน 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4797

KINGTONY 4797 ข้ออ่อนลม 1/2" ความยาว 67mm. ผลิตตามมาตรฐาน 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8260

KINGTONY ข้อต่อบล็อกลม 1" ความยาว 7,10,13 นิ้ว ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6260

KINGTONY ข้อต่อบล็อกลม 3/4" ความยาว 4,7,10,13 นิ้ว ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4260

KINGTONY ข้อต่อบล็อกลม 1/2" ความยาว 3, 5, 10 นิ้ว ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3121

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้