Hand Sockets

4793

KINGTONY 4793 ข้ออ่อนบล็อกหัวบอล ขนาด 1/2 นิ้ว ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิดหัวบอล การออกแบบรูปแบบสั้นช่วยให้เข้าถึงพื้นที่จำกัดได้มาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3793

KINGTONY 3793 ข้ออ่อนบล็อกหัวบอล 3/8 นิ้ว ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิดหัวบอล การออกแบบรูปแบบสั้นช่วยให้เข้าถึงพื้นที่จำกัดได้มาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2793

KINGTONY 2793 ข้ออ่อนบล็อกหัวบอล 1/4 นิ้ว ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิดหัวบอล รูปแบบสั้นช่วยให้เข้าถึงพื้นที่จำกัดได้มาก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6025

KINGTONY (6025) 3/4" drive. HEXAGON Bit Socket ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6เหลี่ยม ยาว รู 3/4” ขนาด H14 ถึง H22 ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7422

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

9TD014MR

KINGTONY (9TD014MR) 1/2" drive Roller Stud Extractor Socket Set ชุดลูกบล็อกยาว ถอดสตัด รู 1/2" 4ตัว/ชุด บรรจุในกล่องอย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

9TD401

KINGTONY (9TD401) 1/2" drive Roller Stud Extractor Socket ลูกบล็อกยาว ถอดสตัด รู 1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

9AJ4322

ลูกบล็อกถอดอ็อกซิเจนเซนเซอร์ 1/2" KINGTONY

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

37104710

KINGTONY หัวฟรี 72 เฟือง 1/2” และ 3/8”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4755-10G

KINGTONY 4755-10G Ratchet 1/2” ด้ามฟรีแบบฟาคอม 72 ฟัน ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4725-12B

KINGTONY 4725-12B Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามต่อ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4725-12F

KINGTONY 4725-12F Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามจับ (ประแจกอกแก๊ก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2725-55F

KINGTONY 2725-55F Ratchet 1/4” ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามจับ (ประแจกอกแก๊ก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4760-05

KINGTONY 4760-05 Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวไข่ มินิ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3760-45

KINGTONY 3760-45 Ratchet 3/8" ด้ามฟรีหัวไข่ มินิ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2760-04

KINGTONY 2760-04 Ratchet 1/4" ด้ามฟรีหัวไข่ มินิ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4768

KINGTONY Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวไข่หัวบาง (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4767

KINGTONY Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวไข่ 12p (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4779-10F

KINGTONY 4779-10F Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวไข่ 3 ระบบ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3779-08F

KINGTONY 3779-08F Ratchet 3/8” ด้ามฟรีหัวไข่ 3 ระบบ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2779-55F

KINGTONY 2779-55F Ratchet 1/4” ด้ามฟรีหัวไข่ 3 ระบบ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4789-12F

KINGTONY 4789-12F Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวไข่ อ่อนตัว (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3789-11F

KINGTONY 3789-11F Ratchet 3/8” ด้ามฟรีหัวไข่ อ่อนตัว (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2789-06F

KINGTONY Ratchet 1/4” ด้ามฟรีหัวไข่ อ่อนตัว (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4762

KINGTONY Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวไข่ กดปุ่ม หัวบาง (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4761-10F

KINGTONY 4761-10F Ratchet 1/2” ด้ามฟรีหัวไข่ กดปุ่ม (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4769-10F

KINGTONY 4769-10F (ประแจกอกแก๊ก) ด้ามฟรีหัวไข่ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3761-08F

KINGTONY 3761-08F Ratchet 3/8” ด้ามฟรีหัวไข่ กดปุ่ม (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2761-55F

KINGTONY 2761-55F Ratchet 1/4” ด้ามฟรีหัวไข่ กดปุ่ม (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8779-32F

KINGTONY 8779-32F Ratchet 1” ด้ามฟรีหัวไข่ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6779-20F

KINGTONY 6779-20F Ratchet 3/4” ด้ามฟรีหัวไข่ (ประแจกอกแก๊ก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3769-08F

KINGTONY 3769-08F (ประแจกอกแก๊ก) ด้ามฟรีหัวไข่ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2769-55F

KINGTONY 2769-55F (ประแจกอกแก๊ก) ด้ามฟรีหัวไข่ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3122

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4120PR

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6เหลี่ยม ยาว รู 1/2” มี 9 ตัว/ชุด ประกอบด้วย (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17) บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กอย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4110PR

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6เหลี่ยม สั้น รู 1/2” มี 9 ตัว/ชุด ประกอบด้วย (H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14) บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กอย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4119PR

ลูกบล็อกเดือยโผล่ ท็อคยาว รู 1/2” มี 9 ตัว/ชุด ประกอบด้วย (T20 ,T25 ,T27 ,T30 ,T40 ,T45 ,T50 ,T55 ,T60) บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กอย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4109PR

ลูกบล็อกเดือยโผล่ ท็อคสั้น รู 1/2” มี 9 ตัว/ชุด ประกอบด้วย (T20 ,T25 ,T27 ,T30 ,T40 ,T45 ,T50 ,T55 ,T60) บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กอย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4022

ลูกบล็อกหัวไขควง รู1/2” ปากแบน ขนาด 8mm. ถึง 16mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 5264 / 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4021

ลูกบล็อกหัวไขควง รู 1/2” ปากแฉก ขนาด 2mm. ถึง 4mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 5260 / 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3022

ลูกบล็อกหัวไขควง รู3/8” ปากแบน ขนาด 5mm. ถึง 10mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 5264/3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3021

ลูกบล็อกหัวไขควง รู3/8” ปากแฉก ขนาด 2mm. ถึง 4mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 5260/3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2032

ลูกบล็อกหัวไขควง รู 1/4” ปากแบน ขนาด 3.5mm. ถึง 10mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 5264/3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2031

ลูกบล็อกหัวไขควง รู 1/4” ปากแฉก ขนาด 1mm. ถึง 4mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 5260/3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4035M

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6p ยาว รู 1/2” ขนาด 4mm. ถึง 19mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7422

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4025M

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6เหลี่ยม สั้น รู 1/2” ขนาด 3mm ถึง 19mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7422

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3025M

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6เหลี่ยม สั้น รู 3/8” ขนาด 3mm. ถึง 12mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7422/3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

2035M

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 6เหลี่ยม สั้น รู 1/4” ขนาด 3mm. ถึง 10mm. ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7422/3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4041M

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 12เหลี่ยม 1/2” สำหรับรถ TOYOTA เครื่องยนต์ INZ ZNZ 5E ขนาด M8.9 ถึง M10 ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4066M

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 12แฉก ยาว รู 1/2” ขนาด M8 ถึง M12 ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4046M

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 12แฉก ยาว รู 1/2” ขนาด M8 ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4036M

ลูกบล็อกเดือยโผล่ 12แฉก ยาว รู 1/2” ขนาด M6 ถึง M12 ผลิตตามมาตรฐาน DIN 3120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้