ดอกเจาะ SDS PLUS

4932339626

MILWAUKEE รุ่น 4932339626 ดอกสกัด SDS+ ปลายแบน 250×20 มม. สำหรับสว่านโรตารี่ และสว่านเจาะทำลายทั่วไปทุกรุ่น ใช้กับเครื่องก้านจับ SDS-Plus ได้ทุกยี้ห้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932339625

MILWAUKEE รุ่น 4932339625 ดอกสกัด SDS+ ปลายแหลม 250 มม. สำหรับสว่านโรตารี่ และสว่านเจาะทำลายทั่วไป ทุกรุ่น ใช้กับเครื่องก้านจับ SDS-Plus  ได้ทุกยี้ห้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344310

ดอกสว่านโรตารี่ รุ่น 4932344310 SDS+ 26x200x250มม. ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344309

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 25x400x450มม. รุ่น 4932344309 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932451988

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 25x250x300มม. รุ่น 4932451988 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307087

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 24x400x450มม. รุ่น 4932307087 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932451987

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 24x250x300มม. รุ่น 4932451987 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932451986

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 23x40x450มม. รุ่น 4932451986 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932451985

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 23x250x300มม. รุ่น 4932451985 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932367029

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 22x950x1000มม. รุ่น4932367029 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932367027

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 22x550x600มม. รุ่น 4932367027 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344307

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 22x400x450มม. รุ่น 4932344307 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932451984

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 22x250x300มม. รุ่น 4932451984 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932367025

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 20x550x600มม. รุ่น 4932367025 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307085

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 20x400x450มม. รุ่น 4932307085 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932399027

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 20x250x300มม. รุ่น 4932399027 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344305

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 20x150x200มม. รุ่น 4932344305 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932367024

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 18x950x1000มม. รุ่น4932367024 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932340411

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 18x400x450มม. รุ่น 4932340411 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344303

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 18x150x200มม. รุ่น 4932344303 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932367020

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 16x750x800มม. รุ่น 4932367020 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307082

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 16x400x450มม. รุ่น 4932307082 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932399331

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 16x210x260มม. รุ่น 4932399331 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307081

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 16x160x210มม. 4932307081 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307080

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 16x110x160มม. 4932307080 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932451977

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 13x260x310มม. รุ่น 4932451977 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932451976

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 13x160x210มม. รุ่น 4932451976 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307946

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 13x110x160มม. รุ่น 4932307946 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307077

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 12x400x450มม. รุ่น 4932307077 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932353825

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 12x260x310มม. รุ่น 4932353825 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344297

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 12x210x260มม. รุ่น 4932344297 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344296

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 10x390x450มม. รุ่น 4932344296 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932451965

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 10x290x350มม. รุ่น 4932451965 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932353824

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 10x250x310มม. รุ่น 4932353824 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344295

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 10x200x260มม. รุ่น 4932344295 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307074

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 10 x 150 x 210 มม. รุ่น 4932307074 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932353822

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 9.0x150x210มม. รุ่น 4932353822 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932353823

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 9x100x160มม. รุ่น 4932353823 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307072

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 8x150x210มม. รุ่น 4932307072 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932340409

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 7x100x160มม. รุ่น 4932340409 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932353820

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 7x 50x110มม. รุ่น 4932353820 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344293

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 6.5x100x160มม. รุ่น4932344293 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932344292

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 6.5x50x110มม. รุ่น4932344292 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932373136

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 6.0x150x210มม. รุ่น4932373136 ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์ คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307069

ดอกโรตารี่ SDS+ 6.0x100x160 มม. 4932307069 คุณภาพสูง ปลายดอกผ่านการชุบทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307068

ดอกโรตารี่ SDS Plus 6.0x50 x110 มม. คุณภาพสูง ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง คายเศษจากการเจาะได้รวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932340408

ดอกโรตารี่ SDS+ 5.5 x 100 x 160 มม. คุณภาพสูง ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง คายเศษจากการเจาะได้รวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932339499

ดอกโรตารี่ SDS+ 5.5 x 50 x 110 มม. คุณภาพสูง ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกผ่านการชุบทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง คายเศษได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307084

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 20 x 200 x 250 มม. ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4932307076

ดอกสว่านโรตารี่ SDS+ 12 x 160 x 210 มม. ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ปลายดอกชุบทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูง คายเศษจากการเจาะได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อกำลังได้สูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้