เครื่องมือ ตัด-ขยาย-ต่อ-ย้ำ

HHBX-40

OMASTAR HHBX-40 คีมปอกสายไฟ 50 - 630sqmm (Cable Stripper)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHBX-30

OMASTAR HHBX-30 คีมปอกสายไฟ 70 - 300sqmm (Cable Stripper)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHJG-100W

OMASTAR HHJG-100W (บากเหล็กฉากมุม45องศา) ขนาด 60x60mm. กำลังอัด 20 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHJG-100Q

OMASTAR HHJG-100Q (บากเหล็กฉากมุม45องศา) กำลังอัด 20 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHM-200QC

OMASTAR HHM-200QC เครื่องตัดเหล็กฉาก กำลังอัด 100 ตัน ความกว้าง 100x100มม. (ตัดเหล็กตัวซี)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHJG-150

OMASTAR HHJG-150 เครื่องตัดเหล็กฉาก กำลังอัด 100 ตัน ความกว้าง 150x150มม. (ตัดเหล็กฉาก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHJG-100

OMASTAR HHJG-100 เครื่องตัดเหล็กฉาก กำลังอัด 55 ตัน ความกว้าง 100x100มม. (ตัดเหล็กฉาก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQ-6070

OMASTAR HYDRAULIC NUT SPLITTERS HHQ-6070 เครื่องผ่าหัวน๊อต ไฮดรอลิค 90 ตัน ระยะผ่า M39 - M48

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQ-5060

OMASTAR HYDRAULIC NUT SPLITTERS HHQ-5060 เครื่องผ่าหัวน๊อต กำลังอัด 50 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQ-4150

OMASTAR HYDRAULIC NUT SPLITTERS HHQ-4150 เครื่องผ่าหัวน๊อต กำลังอัด 35 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQ-3241

OMASTAR HYDRAULIC NUT SPLITTERS HHQ-3241 เครื่องผ่าหัวน๊อต กำลังอัด 20 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQ-2432

OMASTAR HYDRAULIC NUT SPLITTERS HHQ-2432 เครื่องผ่าหัวน๊อต กำลังอัด 15 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQ-1924

OMASTAR HYDRAULIC NUT SPLITTERS HHQ-1924 เครื่องผ่าหัวน๊อต กำลังอัด 10 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHQ-1319

OMASTAR HYDRAULIC NUT SPLITTERS HHQ-1319 เครื่องผ่าหัวน๊อต กำลังอัด 5 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHYJ-80

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-60T ขนาดการย้ำ 8-80 sqmm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-60T

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-60T เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค กำลังอัด 60 ตัน ขนาดย้ำ 150 - 1000 sqmm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-200TF

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-200TF เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค 200 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-100TF

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-100TF เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค 100 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-1000F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING รุ่น HHY-1000F เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค 35TON มีแบบรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-630F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-630F เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค 23TON มีแบบรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-500F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-500F เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค 20TON มีแบบรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-430F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-430F เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค 11TON มีแบบรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-400AF

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-400AF เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค 14TON มีแบบรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-300CF

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING HHY-300CF เครื่องย้ำหางปลาไฮดรอลิค 14TON มีแบบรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-500

OMASTAR CABLE CUTTING HHD-500 คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ระยะตัด 400 sqmm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-30J

OMASTAR CABLE CUTTING HHD-30J คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ระยะตัด 620 sqmm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-132F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-132F คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค มีทั้งรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม กำลังอัด 13.5 ตัน ระยะตัด 132 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-120F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-120F คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค มีทั้งรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม กำลังอัด 13.5 ตัน ระยะตัด 120 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-85F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-85F คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค มีทั้งรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม กำลังอัด 8.5 ตัน ระยะตัด 85 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-85KF

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-85KF คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค มีทั้งรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม กำลังอัด 6.5 ตัน ระยะตัด 80 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-50F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-50F คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค มีทั้งรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม กำลังอัด 13.5 ระยะตัด 50 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-40F

OMASTAR SEPARABLE HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-40F คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค มีทั้งรวมปั๊มและไม่รวมปั๊ม กำลังอัด 8.5 ระยะตัด 40 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHG-25D

OMASTAR HYDRAULIC CABLE CUTTING HHG-25D เครื่องตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHOX-303

OMASTAR HYDRAULIC CABLE CUTTING HHOX-303 เครื่องตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค กำลังอัด 8 ตัน ระยะตัด 20 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHG-20

OMASTAR HYDRAULIC CABLE CUTTING HHG-20 คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค กำลังอัด 9 ตัน ระยะตัด 4-20 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-85

OMASTAR HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-85 คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค กำลังอัด 8.5 ตัน ระยะตัด 85 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-40

OMASTAR HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-40 คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล กำลังอัด ไฮดรอลิค 8.5 ตัน ระยะตัด 40 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHD-40A (ACSR)

OMASTAR HYDRAULIC CABLE CUTTING HHD-40A (ACSR) คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ไฮดรอลิค กำลังอัด 9 ตัน ระยะตัด 40 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-150

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-150 (หัวย้ำจิก) คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค กำลังอัด 11 ตัน ขนาดการย้ำ 14 - 150 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-430

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-430 (Handle Valves) คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค 11 ตัน ขนาดการย้ำ 16 - 400 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-400E

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-400E (ALUMINUM) คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค อลูมิเนียม 11 ตัน ขนาดการย้ำ 16 - 400 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-300G

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-300G (ALUMINUM) คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค อลูมิเนียม 6.5 ตัน ขนาดการย้ำ 16 - 300 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-400

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-400 คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค 11 ตัน ขนาดการย้ำ 16 - 400 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-300C

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-300C คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค 11 ตัน ขนาดการย้ำ 16 - 300 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-400A

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-400A คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค 14 ตัน ขนาดการย้ำ 16 - 400 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-300A

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-300A คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค 9 ตัน ขนาดการย้ำ 16 - 300 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-120A

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-120A คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค 7 ตัน ขนาดการย้ำ 10 - 120 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHY-70A

OMASTAR HYDRAULIC CRIMPING HHY-70A คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค 5 ตัน ขนาดการย้ำ 6 - 70 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHYD-50A

OMASTAR BATTERY POWER HYDRAULIC CUTTING TOOL HHYD-50A เครื่องตัดสายไฟไฮดรอลิก แบบแบตเตอร์รี่ กำลัง 8.5 ตัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HHG-16BD

OMASTAR BATTERY POWER HYDRAULIC CUTTING TOOL HHG-16BD เครื่องตัดเหล็กเส้นไฮดรอลิค ไร้สาย 10 ตัน ระยะการตัด 4 - 16 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้